Cách mở khóa Sprint iPhone

“Thẻ SIM được lắp trong iPhone này không được hỗ trợ theo chính sách kích hoạt.” Bạn không muốn sử dụng mạng Sprint hiện có trên iPhone bị khóa của mình nữa? Trước tiên, bạn cần mở khóa iPhone Sprint trước khi chuyển sang mạng mới trên thiết bị của mình.

Bạn sẽ không được phép chuyển sang mạng khác trừ khi thiết bị Sprint của bạn đủ điều kiện cho mạng đó. Có hai cách bạn có thể áp dụng cho quá trình mở khóa Sprint iPhone của mình. Trong khi một cách là điền vào các biểu mẫu và yêu cầu mở khóa thiết bị, thì cách khác là nhờ dịch vụ mở khóa của bên thứ ba thực hiện.

Không giống như Verizon, việc mở khóa thiết bị Sprint không quá đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện đúng cách!

Cách mở khóa iPhone Sprint và chuyển sang mạng khác

Bạn cần phải biết rằng:

 • Nếu bạn mua iPhone sau năm 2015, Sprint sẽ mở khóa để sử dụng trong nước (ở Hoa Kỳ) khi đủ điều kiện sử dụng
 • Trong trường hợp bạn đã mua iPhone trước tháng 2 năm 2015, Sprint sẽ thông báo cho bạn khi thiết bị đủ điều kiện để mở khóa. Bạn sẽ phải yêu cầu mở khóa
 • Vì quá trình mở khóa trong nước và quốc tế được thực hiện riêng biệt, bạn cần hoàn thành cả hai yêu cầu để đảm bảo thiết bị có thể được sử dụng với bất kỳ nhà mạng nào cả trong nước và quốc tế
 • Các phiên bản iPhone 5 của Sprint chỉ được phép mở khóa đối với các mạng GSM quốc tế - bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ hoạt động trên mạng CDMA của Verizon
 • Nếu bất kỳ chiếc iPhone nào bị đưa vào danh sách đen hoặc bị báo mất, nó vẫn có thể được mở khóa nhưng sẽ không hoạt động trên các mạng trong nước (Hoa Kỳ). Nhưng nó sẽ hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ
 • IPhone Sprint đã mở khóa nằm trong danh sách đen có thể không hoạt động ở một số quốc gia chia sẻ cơ sở dữ liệu của Hoa Kỳ
 • Các phiên bản iPhone trước đó chỉ hoạt động trên một số mạng cụ thể. Ví dụ: iPhone 4 của Sprint sẽ không hoạt động với các mạng khác. Các iPhone mới hơn như 5s hoặc iPhone 6s hoạt động với các nhà cung cấp dịch vụ GSM cũng như mạng CDMA của Verizon
 • IPhone 7 của Sprint tương thích với hầu hết các mạng GSM và với mạng CDMA của Verizon
 • Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách mở khóa của Sprint, hãy truy cập trang này

IPhone Sprint của bạn có đủ điều kiện để mở khóa không?

IPhone của bạn phải vượt qua các quy tắc sau để mở khóa trong nước.

 • Thiết bị của bạn phải hoạt động trên mạng Sprint ít nhất 50 ngày
 • IPhone phải được mở khóa SIM trong nước
 • Bạn đã hoàn thành Thỏa thuận dịch vụ, Thỏa thuận thanh toán trả góp hoặc Thỏa thuận cho thuê được liên kết cùng với việc thanh toán đầy đủ mọi khoản phí chấm dứt sớm hiện hành hoặc các tùy chọn mua khi kết thúc hợp đồng thuê
 • IPhone không nên được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp. Bên cạnh đó, nó không được liên kết với bất kỳ hoạt động gian lận nào
 • Tài khoản được liên kết được coi là ở vị trí tốt

Thiết bị của bạn phải vượt qua các quy tắc sau để mở khóa Quốc tế:

 • Để yêu cầu mở khóa SIM quốc tế, bạn phải là khách hàng hiện tại của Sprint. Bạn sẽ phải xác thực với tư cách là Chủ tài khoản hoặc Người liên hệ được ủy quyền
 • IPhone phải có khả năng mở khóa SIM quốc tế
 • Thiết bị hiện phải hoạt động trên tài khoản Sprint
 • Tài khoản Sprint của bạn phải hoạt động trong ít nhất 90 ngày
 • Tài khoản phải ở vị trí tốt
 • Thiết bị không được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp và được liên kết với bất kỳ liên quan đến hoạt động gian lận nào
 • Mỗi số điện thoại trong tài khoản được phép hoạt động với tối đa hai thiết bị đã mở khóa trong vòng 12 tháng

Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện, bạn cần liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sprint (1-888-211-4727) để yêu cầu Mở khóa SIM trong nước và Sprint Worldwide Care (888-226-7212) để mở khóa quốc tế.

Làm gì khi bạn đã mở khóa thành công iPhone của mình?

Bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc mở khóa điện thoại của mình vì các nhà cung cấp dịch vụ sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước. Sau khi bạn đã mở khóa thành công thiết bị của mình, bạn sẽ có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ khác trên thiết bị của mình.

Sau khi nó được mở khóa, bạn có thể sử dụng iPhone của mình trên một nhà cung cấp dịch vụ khác bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới:

Bước 1. Trước hết, bạn cần tắt iPhone của mình.

Bước 2. Tiếp theo, tháo thẻ SIM khỏi thiết bị và lắp thẻ SIM mới vào khe cắm thẻ SIM.

Bước 3. Bây giờ, khởi động lại thiết bị của bạn. Xem qua các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập iPhone của bạn.

Đó là nó!

bài viết gần đây